Tevékenységeink célcsoportja

Elsősorban a Bodrog-folyó menti települések lakossága, különösen a hátrányos helyzetben élő rétegek (mint pl. szociálisan hátrányos helyzetűek, alacsony iskolázottságúak, munkanélküliek, pályakezdők vagy egyéb okból hátrányosan megkülönböztetettek vagy önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévők).
Tágabb értelemben a közhasznú tevékenységünk célcsoportját alkotják még, földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül, mindazok a társadalmi csoportok, amelyek számára a programjaink elérhetőek és azok megvalósítása számukra bármiféle előnyt jelenthet.