Teljesítményértékelési rendszer

TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI RENDSZER

Kisfalucska Közhasznú Nonprofit Kft.
(székhely: 3917 Bodrogkisfalud, Petőfi út 16..)

Cégjegyzék szám: 05 09 019035

A teljesítményértékelés fő feladata, hogy az egyéni célokat összehangolja a szervezeti célokkal.
Az elvárt teljesítmények a munkaköri követelményeken alapulnak, a kritikus események mindenkor rögzítésre kerülnek, az értékelés felülvizsgálatának lehetősége biztosítva van. A teljesítményértékelési rendszer kulcskérdéseit a szervezet vezetősége határozza meg.

A teljesítményértékelési rendszer kidolgozása:

1. lépcső: Az éves munkaterv összeállítása
Az éves munkaterv meghatározza a munka célját, a fő, illetve résztevékenységeket, valamint az ehhez szükséges eszközöket, anyagi forrásokat. A célok kitűzésekor törekedünk arra, hogy a cél legyen konkrét, mérhető (milyen szintre kíván eljutni), megvalósítható (becsülje fel a lehetőségeket), jelentőségteljes (a munka fejlődésre adjon lehetőséget), s időben meghatározott.

2. lépcső: A munkaterv felülvizsgálata, fejlesztése
A munkatervben szereplő elvárások nem állandóak, időnként felülvizsgálatra szorulnak. A piaci igények változása ugyanis a feladatok módosítását is magával vonhatja, így negyedévenként, de legalább félévenként újragondoljuk a követelményrendszert. Természetesen a felülvizsgálat az alkalmazottak kérésére is megtörténhet, ekkor a cégvezetővel egyeztetve módosulhat a munkaterv.

3. lépcső: A teljesítmény értékelése
A teljesítmény értékelése során nem pusztán (üzleti) eredmények sokaságának összevetése történik, sok egyéb jellemző változásának vizsgálata is folyik: mérni kell a szaktudás növekedését, a személyiségjegyek változását, a motivációt, s a fejlődési potenciált.

A teljesítményértékelési rendszer típusa:

A szervezetnél használt teljesítményértékelési rendszer a 360 fokos értékelés, amelynek lényege, hogy az értékelt munkatárs felettese éppúgy véleményt alkot, mint a beosztott(ak) és az azonos pozícióban lévő munkatárs(ak) egy gondosan összeállított kérdőív és teljesítményskála segítségével. Előnye abban rejlik, hogy átfogó módon nyújt információt az adott kollegáról, és nagy valószínűséggel kiszűri a szubjektív tényezőket is, amely veszély sok más esetben fennáll. Ráadásul maga az értékelt személynek is lehetősége nyílik saját véleményének kifejtésére, akár a cég céljairól, akár önnön munkájáról, egyéni motivációjáról és feladatairól is van szó.

A teljesítméynértékelési rendszer sikeressége érdekében az alábbiakat tesszük:
– minél szélesebb körben bevonjuk a munkatársakat az értékelésbe
– közös projekteket, csapatépítő tréningeket és programokat szervezünk a kollegák kapcsolatának javítása érdekében,
– az értékelő rendszert gondosan, szakértők bevonásával állítjuk össze, figyelembe véve azt, hogy melyek a legrelevánsabb teljesítményelvárások a cég számára,
– minden munkavállaló tisztában van az értékelés menetével, folyamatával,
– jól használható segédanyagot készítünk az értékelésben résztvevők részére,
– figyelembe vesszük és meghatározzuk, az anyagi javakban nem kifejezhető, de hozzáadott értékkel bíró eredményeket is.