Küldetésünk

Célunk és küldetésünk az alábbi közhasznú tevékenységek lehető legszélesebb körben történő megvalósítása, a társaság lehetőségeinek és kapacitásának megfelelően:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
kulturális tevékenység;
kulturális örökség megóvása;
környezetvédelem;
természetvédelem, állatvédelem;
sporttevékenység
A társaság célja továbbá, hogy az egyéb tevékenységeit széles körben és hatékonyan végezze a közhasznú céljainak megvalósulása érdekében.